Warning: include_once(/home/cdbsblog/public_html/wp-content/sunrise.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cdbsblog/public_html/wp-includes/ms-settings.php on line 18

Warning: include_once(): Failed opening '/home/cdbsblog/public_html/wp-content/sunrise.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/cdbsblog/public_html/wp-includes/ms-settings.php on line 18

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/single.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/single.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/single.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/header.php on line 2
Pasiune si legalitate – Partea I

Pasiune si legalitate – Partea I


Totul a inceput pentru fiecare dintre noi, cu dragostea pentru lucrul facut cu mainile noastre, indiferent ca e vorba de margele, de fimo, de hartie, de sarma, de croset, adrele sau alte materiale minunate.
Apoi s-a nascut in mod firesc intrebarea: Cum pot sa fac sa-mi “hranesc” pasiunea realizand si vanzand noi si noi lucruri minunate, dar fiind si in legalitate?
Despre toate acestea vom vorbi intr-o serie de cateva articole. Sper sa va fie de folos si sa nu va plictiseasca lectura.

O precizare:
Pentru comertul electronic nu exista legi specifice acestuia,de aceea se aplica legile existente privitoare la comertul real.

Vom incepe cu cea mai folosita forma legala,Persoana Fizica Autorizata, pe scurt PFA

Persoana Fizica Autorizata este persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. Astfel, persoanele fizice au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.
Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice ca persoana fizica autorizata sunt:
– a implinit varsta de 18 ani;
– are calificarea – pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
– sa aiba un sediu profesional;
– nu a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Pentru a putea deveni PFA, solicitantul trebuie sa urmeze mai multi pasi.

1) In privinta procedurii de infiintare a PFA, cel ce doreste sa devina PFA, trebuie sa verifice disponibilitatea si sa rezerve denumirea sub care va functiona ca PFA.
Conform art. 31 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, denumirea unei PFA se compune din numele solicitantului scris in intregime sau din nume si initiala prenumelui. Totusi, legea permite adaugarea la denumire a unei expresii sau sintagme care face referire la activitatea desfasurata sau calificarea persoanei autorizate: (electrician, traducator,cosmeticiana, etc.)

Pentru a putea rezerva o denumire, aveti nevoie de urmatoarele documente:
-o cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma,
-o fotocopie a actului de identitate
-dovada ca ati achitat taxa de registru, in valoare de 10 lei.

Documentele se depun la ghiseul Oficiului Registrului Comertului (ORC) sau se pot transmite prin posta ori in format electronic,caz in care este nevoie de semnatura electronica extinsa.

Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei se obtine in general in aproximativ 2 ore de la depunerea cererii.

2) Urmeaza alegerea domeniului principal si a domeniilor secundare de activitate si identificarea codurilor CAEN care corespund acestora.

3) Este necesara identificarea spatiului pentru stabilirea sediului profesional (proprietate/drept de utilizare), iar in cazul in care sediul profesional este intr-un bloc de locuinte, trebuie sa obtineti acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor.

Acte necesare

Odata indeplinite toate aceste formalitati, solicitantul va intocmi un dosar pe care il va depune la ghiseul ORC in raza caruia persoana fizica autorizata isi stabileste sediul profesional. Acesta va fi un dosar cu sina si va contine, potrivit datelor ONRC, urmatoarele documente:

1. Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si anexa nr. 1 referitor la inregistrarea fiscala, ambele in original;
2. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
3. Carte de identitate sau pasaport (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata sau copie certificata de parte);
5. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original);
7. Informatiile din cazierul fiscal (se obtin de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal);
8. Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (original) – model 1 sau model 2.
9. Daca este cazul:
– precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaratie, etc.);
– declaratia privind patrimoniul de afectatiune, in original, si documentele care atesta efectuarea varsamintelor sau calitatea de proprietar, dupa caz (copii certificate de parte);
– documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);
– documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);
10. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si
traducere in limba romana certificata olograf).
11. Dovezile privind plata taxelor de registru. Taxele legale pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal sau ordin de plata.

Inregistrarea in registrul comertului a persoanei fizice autorizate se face numai dupa ce directorul ORC de pe langa tribunal verifica daca au fost indeplinite toate formalitatile si dispune, printr-o rezolutie motivata, inregistratea si functionarea PFA.
El va elibera, in maxim trei zile lucratoare, certificatul de inregistrare care atesta inregistrarea in registrul comertului,autorizarea functionarii, precum si luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta. Documentul va contine neaparat
codul unic de inregistrare si certificatul constatator emis in baza declaratiei pe propria raspundere.

Conform art. 11 din OUG nr. 44/2008,in cazul in care documentele solicitantului sunt incomplete, directorul oficiului registrului comertului va acorda 15 zile pentru completarea lor printr-o rezolutie motivata, in care se vor indica actele care mai trebuie depuse.

Regimul juridic al PFA

Din punct de vedere al regimului juridic, persoanele fizice autorizate pot colabora cu alte PFA, intreprinderi individuale, familiale sau orice persoana juridica sau fizica pentru efectuarea unei activitati economice.

De asemenea, PFA nu va poate fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva, insa o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata si pe cea de de salariat.

Articol unic. — Articolul 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 17. — (1) PFA îsi poate desfasura activitatea conform prevederilor art. 4 lit. a) sau poate angaja, în calitate de angajator, terte persoane cu contract individual de munca, incheiat în conditiile legii.”

2. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) PFA nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit art. 16, chiar daca colaborarea este exclusiva.”
Astfel, obtinem urmatorul art. 17 consolidat:
(1) PFA îsi poate desfasura activitatea conform prevederilor art. 4 lit. a) sau poate angaja, în calitate de angajator,terte persoane cu contract individual de munca, încheiat în conditiile legii.

(2) Cu toate acestea, o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economica decât cel pentru care PFA este autorizata.

(3) PFA nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit art. 16, chiar daca colaborarea este exclusiva.

Contabilitate
In ceea ce priveste evidenta contabila, PFA isi poate tine singura contabilitatea in partida simpla, nefiind obligata sa isi angajeze un contabil, ceea ce presupune costuri reduse de administrare si reprezinta un avantaj pentru aceasta forma de organizare a afacerii.

PFA-urile datoreaza la bugetul de stat o cota de 16% asupra diferentei dintre veniturile realizate (veniturile incasate, si nu cele facturate) si cheltuielile deductibile.
PFA raspunde pentru obligatiile sale cu intreg patrimoniul personal, deci cu toata averea personala,neexistand o limitare a raspunderii patrimoniale ca in cazul societatilor cu raspundere limitata (in limita capitalului social).

Persoanele fizice autorizate pot desfasura doua tipuri de activitati: dependente si independente.

Activitatile dependente sunt definite de Codul Fiscal ca orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.

Potrivit art. 7 al Codului Fiscal, o activitate este dependenta in mai multe cazuri:

-daca beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
-daca in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit;
-daca platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
-daca platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca,in contul beneficiarului de venit.
De cealalta parte, veniturile din activitatile independente in cazul PFA-urilor cuprind: veniturile comerciale,veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Impozitarea PFA:
-sistem real sau
-norma de venit

*Sistemul real

 La infintare sau la inceputul anului ( pana la 31 ianuarie ), se depune declaratia 220 cu venituri si cheltuieli estimate.
Pe baza acestei declaratii, ANAF emite decizia de plati anticipate. Pana pe 15 mai a anului urmator, pe baza registrului de incasari si plati, se completeaza declaratia 200, pe baza careia, ANAF emite decizia anuala de plata.
 In cazul PFA, venituri impozabile sunt sumele incasate in anul de raportare, indiferent de perioada in care acestea au fost facturate, iar cheltuielile deductibile sunt cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii, platite in anul de raportare, indiferent de perioada la care se refera.
 Persoanele impozitate in sistem real au obligatia organizarii contabilitatii in partida simpla.

*Sistemul pe baza normelor anuale de venit

 Norma de venit este un barem stabilit anual de DGFP pe baza caruia se calculeaza impozitul pe venit ce trebuie platit;
 Important! – un PFA inregistrat in sistem real, poate sa treaca la sistemul pe baza normelor de venit doar dupa 2 ani fiscali consecutivi;
 Persoanele impozitate pe baza normelor de venit nu au obligatia organizarii contabilitatii in partida simpla si in consecinta nu au obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat (200);
 In cazul in care persoana fizica desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net se stabileste prin insumarea normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati;
 In cazul in care persoana fizica desfasoara o activitate impusa pe baza normelor de venit si o alta activitate independenta venitul net anual se determina in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
Indiferent de forma de impozitare, impozitul pe venit se plateste trimestrial, cu urmatoarele termene:
15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie.

Potrivt art. 51 din Codul Fiscal, persoanele fizice autorizate pot trece de la norma de venit la impozitarea in sistem real,dar vor trebui sa isi pastreze optiunea de a plati in sistem real timp de doi ani fiscali consecutivi. De asemenea, optiunea de a determina venitul net in sistem real se considera innoita pentru o noua perioada, dupa cei doi ani, daca
contribuabilul nu depune o cerere pentru trecerea la norma de venit.

Obligatii fiscale ale PFA
CASS ( contributia de asigurari sociale de sanatate)

Cota de taxa este 5.5% aplicata asupra bazei de impunere.
 Baza de impunere si termenele de plata sunt aceleasi ca si cele aferente impozitului pe venit;
 Daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decât cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar. Salariul minim brut pe tara pentru anul 2011 este de 670 lei.
Dupa primirea Deciziei de impunere de la ANAF, aceasta trebuie depusa anual, in copie, la Casa de Sanatate, ca document justificativ privind veniturile realizate, concomitent cu Declaratia anexa 5( de pe adresa www.casmb.ro)

CAS ( contributia de asigurari sociale – pensii)

Cota de taxa este este de 31.3% aplicat asupra sumei lunare asigurate.

Pentru anul in curs se depune Declaratia 220 în termen de 15 zile de la data inregistrarii.
Dupa primirea deciziei de impunere de la fisc ca urmare a depunerii Declaratiei 220 trebuie sa va prezentati la Casa de Pensii pentru depunerea declaratiei de asigurare.
In functie de suma declarata se evalueaza daca trebuie sa se plateasca CAS pentru pensie.
CAS este obligatorie, minim 222 lei/luna, daca se realizeaza venituri minime pe an in suma de 8088 lei.

 In sistemul public de pensii sunt asigurate in mod obligatoriu persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, in situatia in care nu beneficiaza de o alta forma de asigurare ( contract de munca, pensie, etc).
Persoanele fizice autorizate sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna Declaratia individuala de asigurare in temen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia respectiva;
 Persoanele fizice autorizate care au si contract de munca, nu au obligatia sa declare si sa plateasca CAS;
 Suma asigurata este stabilita de asigurat prin declaratia individuala de asigurare, dar aceasta nu poate fi mai mica decat suma reprezentand 35% din salariul mediu brut pe economie si nici mai mare decat suma reprezentand de 5 ori salariul
mediu brut pe economie, si anume, poate fi orice suma cuprinsa in intervalul: 708 lei si 10.110 lei.
 Plata contributiei se efectueaza lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

ATENTIE ! Contributiile obligatorii platite reprezinta cheltuieli deductibile in anul in care au fost efectuate platile.

Taxa pe valoarea adaugata ( TVA )

Persoana fizica autorizata se poate inregistra neplatitor sau platitor de TVA ( lunar sau trimestrial), dupa optiune.

ATENTIE ! Cei care se inregistreaza neplatitori de TVA, trebuie sa se inregistreze ca platitori in cazul in care depasesc plafonul de TVA , in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care s-a atins sau depasit plafonul.

ATENTIE ! Cifra de afaceri pe baza careia se calculeaza plafonul de TVA este diferita de venitul brut care sta la baza calcularii impozitului pe venit. Cifra de afaceri a unei PFA este suma facturilor emise.

Efectele nerespectarii acestei obligatii pot fi majore!

 Plafonul de TVA este echivalentul a 35.000 euro , calculat la cursul din data aderarii Romaniei la UE, rotunjita la mia de lei superioara, adica 119.000 lei pentru un an fiscal intreg;
 In cazul in care PFA este infintat in cursul anului, plafonul de TVA, se ajusteaza proportional cu perioada cuprinsa intre momentul infintarii si finalul anului;
 In cazul in care o persoana inregistrata in scopuri de TVA ( platitor de TVA ), nu depaseste in cursul unui an calendaristic plafonul de TVA, poate solicita pana la data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila incepand cu 1 februarie.

Va urma…

Written by Jewelswithlove

Alte articole interesante:

Dezamagire
Sa patrundem in lumea Fantasy alaturi de Dacian.Moon
Fundalul fotografiilor noastre pentru vanzarea si prezentarea produselor online
Ideile preconcepute si Bijuteriile Handmade

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/comments.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/comments.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/comments.php on line 2

Lasa un comentariu

Trebuie sa fii logat logat pentru a putea lasa un comentariu.


Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/sidebar.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/sidebar.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/sidebar.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/footer.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/footer.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/cdbsblog/public_html/wp-content/themes/zenko/footer.php on line 2